Starkt insamlingsår för PMU

Ä Det känns väldigt roligt att vi uppnår det mål vi satt upp och när vi räknar in november och december som är de starkaste insamlingsmånaderna, så kommer det att bli betydligt mer, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. Det betyder att vi kan göra ännu fler viktiga insatser runtom i världen för att fylla människors behov.
Genom pengarna bygger PMU exempelvis skolor till barn i det krigsdrabbade Sudan, stöder kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo, planterar träd i Tanzania och bistår översvämningsdrabbade invånare i Pakistan.

Den sista oktober hade 23,1 miljoner kronor samlats in, att jämföra med 15 miljoner samma datum året före.
Ä De stora katastroferna i Haiti och Pakistan har givetvis påverkat resultatet, men även utan de medel som kommit in till dessa insamlingar ser vi en ökning med en knapp miljon, berättar Elisabeth Hammarberg.
Den positiva trend som syns är effekten av aktivt arbete med kampanjer och olika satsningar för att värva nya gåvogivare, men också av att allt fler second hand-butiker startas i samarbete med PMU. PMU har stärkt stödet till second hand-butikerna genom två konsulenter, som hjälper till vid etablering och organisering av verksamheten.
Ä Vi ser att det finns ett enormt intresse för att starta second hand-butiker och att insamlingarna via dem ökat kraftigt, berättar Hammarberg. Hittills i år har 7,2 miljoner kronor kommit in genom second hand, jämfört med 4,9 miljoner i fjol. Vi hoppas vara uppe i 10 miljoner kronor vid årets slut.

Den enskilt största insamlingen i år är den till de översvämningsdrabbade invånarna i Pakistan, som hittills genererat drygt 4,4 miljoner kronor. Även kampanjen “Barnens rätt Ä vårt ansvar” som i år har fokus på Sudan, har gått bra och man räknar med att målet på 2,5 miljoner kronor kommer att nås.
De över 50 000 julkort som skänkts av företagaren Ulf Hultin har gett extra skjuts till PMU:s insamling.
Ä Försäljningen av dem går väldigt bra, säger Elisabeth Hammarberg.