Starkt insamlingsår ger nya möjligheter

Ä Vi är definitivt nöjda med det totala insamlingsresultatet, men framför allt när det gäller gåvor från privatpersoner. De som jobbar operativt med insamling och givarservice har verkligen gjort ett toppenjobb!  Vårt mål var en ökning på 700 tusen kronor från enskilda personer, men ökningen blev nästan en miljon, berättar kommunikationschef Elisabeth Hammarberg.

Med de pengar som samlats in kan insatser göras runtom i världen som förändrar människors livssituation. Det ger bland annat tillgång till rent vatten och sjukvård och ger barn och vuxna möjlighet att lära sig läsa och skriva.

Ett antal insatser riktade till enskilda givare gjordes under året, som enligt henne kan ligga bakom det goda resultatet.

Ä Bland annat hade vi en bra sommar med en lyckad griskampanj.  Vi märker att när ändamålen blir konkreta, i detta fall att skänka en gris, ökar människors vilja att ge en gåva, säger Elisabeth Hammarberg.

Insamlade medel via testamenten ökade kraftigt, från 2,6 miljoner till 8,6 miljoner kronor.  Även second hand ökade med nästan 500 tusen kronor, till 7,8 miljoner kronor. Under året tillkom flera nya butiker och man räknar med att större intäkter från dem ska bidra till ett ännu bättre resultat detta år.

Insamlingen till Världens Barn-kampanjen gav totalt strax under 70 miljoner kronor, vilket för PMU InterLifes del innebär runt 2 miljoner kronor. Men dessa pengar redovisas för sig och ligger inte med i den totala summan insamlade medel för PMU. En minskning märks från församlingarna, där summan uppgick till knappt 4 miljoner kronor, att jämföra med 6,8 miljoner året före. Detta beror till stor del på att egeninsatsen för projekt minskat från 20 procent till tio.