Stärkt kunskap om hiv genom idrottsturnering i Zimbabwe

Tillsammans med PMU och Uppsala pingstförsamling driver Assemblies of God i Zimbabwe ett projekt för att stärka människor som lever med hiv/aids och öka medvetenheten hos ungdomar kring sjukdomen. För ett par helger sedan anordnades därför en sportsturnering. I lagen, som kom från projektets olika geografiska områden, ingick unga som lever på gatan och såväl fotbollslag som basketbollslag deltog.

– Sport har en unik möjlighet att attrahera, motivera och inspirera människor i alla delar av världen. I marginaliserade samhällen där människor definieras utifrån sina behov och brister blir sport en viktig motvikt, berättar projektledaren Peter Martin Fusire.

Samtidigt som lagen gjorde upp om priserna passade man genom projektet på att utbilda ungdomarna liksom publiken i hiv och aids-relaterade frågor som UNAIDS strategi för noll nya hiv-infektioner, noll diskriminering och noll aids-relaterade dödsfall.

Då turneringen hölls på en internatskola fick även eleverna på skolan del av informationen.