Starkt slut på insamlingsåret 2012

Till de ändamål som bidrog starkt till insamlingsresultatet var Barnens rätt-kampanjen, som hittills i år inbringat drygt tre miljoner kronor. Församlingar från norr till söder i Sverige bidrog till att lyfta barns rättigheter i världen genom konserter och andra evenemang inför jul.

Julklappar och gåvobevis kunde också köpas till förmån till olika insatser runtom i världen. Den populäraste julklappen var geten. Totalt såldes 179 getter via webben vilket innebär nästan 54 000 kronor till ett självförsörjningsprojekt i DR Kongo. På andra plats kom trädet och på tredje plats mödrahälsovård.

Totalt kom i december över 4,5 miljoner kronor in, att jämföra med 3,8 miljoner samma månad året före.

Behoven är fortfarande stora runtom i världen och varje gåva är betydelsefull!