Stärkta insatser för att få slut på barnvåldtäkter

Hittills i år har fjorton flickor under tio år kommit till Panzisjukhuset med grava skador efter våldtäkt, begångna av okända civila förövare. Alla flickorna kommer från samma by.
I lördags höll chefsläkaren från Panzisjukhuset, Denis Mukwege, tillsammans med andra kongolesiska män med samhällsansvar, ett möte i byn. Många samlades och man pratade om att våldtäkterna måste få ett slut. Befolkningen är efter 20 år av konflikter, mentalt påverkade och en av orsakerna till brottet är att de normala strukturerna mellan människor är skadade. Denis Mukwege menar att när barn utsätts för dessa brott, då måste civilsamhället enas och hjälpas åt.

I onsdags anordnades också ett möte på Monuscos högkvarter, sammankallat av Monuscos regionala tjänsteman för sexuellt våld, men initierat av PMU:s projektledare för SSV-projektet på Panzisjukhuset, professor Ellinor Ädelroth. Monusco har ett stort mandat enligt FN:s säkerhetsrådsbeslut, att skydda civilbefolkningen. Under mötet kartlades vad som bör göras på kort och på lång sikt för att dels stödja att barnens fall blir till rättsfall, men också hur säkerheten i området kan förbättras. Olika beslut fattades där den gemensamma faktorn var att de system som finns i landet för rättvisa och straff ska stödjas operativt och mycket intensivt då det sista fallet av våldtäkt begicks förra veckan. En tidsplan där alla på mötet ska samla data och arbeta utifrån sin expertis och sitt mandat, upprättades. Det var ett viktigt initiativ av Ellinor Ädelroth och ett liknande möte har inte hållits förut mellan dessa parter.

*Monusco är FN-styrkan i DR Kongo. Det är den största FN-styrkan i världen.
*SSV står för Survivors of Sexual Violence, (överlevare av sexuellt våld).