Start för Kyrkornas Globala Vecka

Kyrkor och organisationer runtom i Sverige deltar denna vecka i Kyrkornas Globala Vecka, som detta år fokuserar på vapenhandel. Sverige är en av världens största vapenexportörer och trots att det är förbjudet sker det till länder som kränker mänskliga rättigheter. I dag lägger världen 15 gånger mer pengar på att rusta militärt än på bistånd. Och när vapnen säljs till fattiga länder bidrar detta till att befolkningen inte har möjlighet att leva ett människovärdigt liv.
Ä Vi har väldigt många som engagerar sig i år och det känns väldigt roligt, säger Johanna Olaison, informationssamordnare på Sveriges Kristna Råd. Vi ser också en stor mångfald i aktiviteter. Många håller temagudstjänst, men också allt ifrån soppluncher med föredrag till teater, kabaré och samtalskvällar står på programmen.

Frågorna som lyfts under veckan är hur vi som individer, kyrkor och organisationer kan vara med och påverka för en fredligare värld genom att engagera oss i frågor kring vapenhandel, om vi har en speciell roll att spela.
Ä Nytt för i år är Politikerutmaningen. Genom att mejla sina synpunkter och frågor till ledamöterna i Exportkontrollrådet (EKR), kan man visa politikerna att man vill se en förändring, där de följer lagstiftningen. Vår målsättning är att minst 200 personer ska mejla och redan nu har 150 gjort det, berättar Johanna Olaison.
I går söndag hölls också en radiogudstjänst på temat i P4, från Huskvarna missionskyrka.

Internationell gäst i år är Justin Sylvester, demokratiforskare från Sydafrika. Han menar att den tio år gamla JAS-affären underminerat Sydafrikas demokrati och motverkat fattigdomsbekämpning. Under veckan talar han i Örebro, i Köping, Uppsala, Växjö, Umeå och Stockholm.
Ä Att Justin Sylvester är här känns jättespännande. Han kan förklara, genom konkreta exempel, vad konsekvenserna av en allt mer expansiv svensk vapenhandel blir, säger Olaison.
Hon hoppas att Kyrkornas Globala Vecka ska leda till att fler svenskar får upp ögonen för den vapenexport som sker i skymundan.
Ä När vi sätter ljuset på vapenhandeln tror jag att människor kommer att reagera, att vi får en opinion emot detta.

Andra helgen i Globala veckan uppmanar svenska pingstförsamlingar till bönemanifestation för fred i Sudan. Detta som en del i kampanjen “Barnens rätt – vårt ansvar”. Manifestationerna genomförs i gudstjänster både i Sverige och i Sudan.

För mer information och program: www.skr.org/globalaveckan