Stor samverkan om aktiegåvor

I Sverige beskattas gåvor till hjälporganisationer, något unikt i Europa. Men före bolagsstämman kan ägaren till börsnoterade aktier eller fåmansbolag skattefritt skänka utdelningen.

– Många känner inte till att man som privatperson markant kan öka värdet på sin gåva på detta sätt, säger Erik Zachrison, generalsekreterare i FRII ÄFrivilligorganisationernas Insamlingsråd.

En privatperson som passivt tar emot utdelningen missar tåget och beskattas med generellt 30 procent. Skänker man istället aktivt utdelningen till hjälporganisationerna i Aktiegåvan.se blir det en dubbel skattelättnad. Givaren slipper skatta, och kan glädjas åt att gåvan växer i värde med cirka +43 procent. Hjälporganisationen får en större gåva som ger bättre effekt.

– Börsutdelningarna i år väntas bli cirka 80 miljarder, säger Erik Zachrison.

-Lägg därtill utdelningen från hundratusentals fåmansbolag. Skulle alla aktieägare ge bort bara en del av sin utdelning skulle hjälporganisationerna i Aktiegåvan.se kunna stödja betydligt fler behövande, i Sverige såväl som i andra länder Vi vill uppmana alla banker, fondkommissionärer, rådgivare och företag att nu informera sina kunder och ägare att de kan skänka utdelningen skattefritt.

Nytt för i år är att även ägare till fåmansbolag (majoriteten av alla aktiebolag) kan ge skattefritt, genom en dom i regeringsrätten hösten 2009. En dom från 2006 ger ägare av börsnoterade aktier samma rätt.

Hemsidan, Aktiegåvan.se, nylanseras idag. Där visas hur lätt det är att skänka skattefritt:
1. Gå in på Aktiegåvan.se och välj hjälporganisation
2. Fyll i blanketten och kontakta din bank eller fondkommissionär.
3. Se till att blanketten hanteras av banken senast en vecka före bolagsstämman.

Så kan du stöjda PMU InterLife: Skänk din aktieutdelning

För mer information om aktiegåvan: www.aktiegåvan.se

FRII Ä Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Ä har idag över 100 medlemsorganisationer. Alla medlemmar i FRII har ett 90-konto och står därför under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. FRII verkar för ett etiskt, professionellt och transparent insamlingsarbete.