Större gehör för kvinnors rättigheter genom egyptisk tv-såpa

Det kristna mediecentret Ibrahimia Media Center, IMC, har i snart sex år belyst äktenskapliga problem och bristen på jämlikhet i det egyptiska samhället, genom tv-såpan “Happy Marriage” och uppföljaren “Very Happy Marriage.” Projektet har fått stöd från PMU InterLife genom satsningen “Jämställdhet i arabvärlden” i samarbete med pingstförsamlingen i Timrå. Totalt har drygt sju miljoner kronor förmedlats till projektet.
Syftet är att skapa en debatt och att höja kvinnors värde och självkänsla i ett samhälle dominerat av män. Problem som våld, våldtäkter i äktenskapet och sexuella trakasserier hör till vardagen och att nå höga positioner yrkesmässigt är mycket svårt för kvinnor.
Ä Utgångspunkten är så totalt annorlunda mot vår, och att man över huvud taget lyft upp frågan på agendan och fått igång en dialog är ett stort steg i denna kontext, säger Hanna Mellergård, ansvarig för satsningen och koordinator för Mellanöstern och Nordafrika på PMU InterLife. Människor från olika sammanhang är nu involverade och har börjat ifrågasätta den traditionella rollfördelningen.
Flera andra media i Egypten uppmärksammar projektet och har själva valt att lyfta fram frågorna, och debatten vidgas därigenom till att nå allt större kretsar.

IMC:s systerorganisation Delta Ministries arbetar med uppföljning av programmen. Statistik från dem visar att antalet besökare av tv-projektets hemsida ökade med över 25 000 förra året. De senaste två åren har man haft över en halv miljon unika besökare. Många kvinnor som följer såpan känner igen sig och vill via hemsidan ta reda på vad de kan göra åt sina problem. De kan också ta kontakt via Skype, MSN eller telefon med medarbetare som är utbildade rådgivare och i genomsnitt chattar med 20-25 kvinnor per dag, sex dagar i veckan.
Förutom tv-såpan och uppföljningen av den, hålls seminarier och workshops i ämnet jämställdhet.
Ä Jag tror på denna modell att använda olika medel parallellt för att lyfta frågor i samhället, säger Hanna Mellergård. Därigenom fördjupas kunskapen och debatten. Det har varit god uppslutning av både män och kvinnor under de seminarier som hållits.
Hon betonar också vikten av det starka ägarskap Ibrahimia Media Center haft i projektet, som avslutas nu i mars.
Ä De är oerhört drivande och medvetna om hur de ska arbeta med detta ämne, säger hon.
Media och drama har visat sig vara ett bra sätt att nå Egyptens befolkning och skapa medvetenhet och framöver planerar IMC ett projekt som riktar sig till barnen, som är samhällets framtid.