Större krafttag mot hiv och aids krävs för att undvika bakslag

Enligt FN-organet UNAIDS kan aidsepidemin brytas till år 2030, med intensivt arbete de kommande fem åren. Genom att hålla sig till planen ska man undvika att nära 28 miljoner människor smittas med hiv och 21 miljoner dör av orsaker relaterade till sjukdomen.

– Vi har ändrat riktning på epidemins spridning, säger Michel Sidibé, vd för UNAIDS. Nu har vi fem år på oss att bryta den för gott eller riskera ett bakslag där den faller utom kontroll .

För att målet ska nås krävs att världens länder använder de redskap som finns, håller varandra ansvariga för resultaten och ser till att ingen lämnas efter.

I juni 2014 beräknas 13,6 miljoner människor ha tillgång till bromsmediciner, vilket är ett stort steg mot målet på 15 miljoner år 2020. Särskilda ansträngningar behövs föra att alla barn ska få tillgång till mediciner och vård. Andra utmaningar är att minska antalet hiv-smittade med över 75 procent, till 500 000 år 2020 och att uppnå målet att ingen ska diskrimineras.

Enligt siffror från 2013 lever 35 miljoner människor med hiv. Antalet smittade har minskat med 38 procent sedan 2001, och bland barn har siffran gått ner med 58 procent. Antalet dödsfall i aids har minskat med 35 procent sedan 2005. För att få ett slut på epidemin krävs mer resurser i låg- och medelinkomstländerna.

Högst andel hiv-smittade finns i Afrika söder om Sahara Ä totalt 24,7 miljoner människor varav 58 procent är kvinnor. Antalet smittade sjönk med 33 procent mellan 2005 och 2013 och antalet aidsrelaterade dödsfall minskade med 39 procent.

Informationskampanjer är ett viktigt led i PMU:s arbete mot hiv och aids, för att förebygga spridning av smitta och stigmatisering. PMU arbetar också på olika sätt för att stödja människor som lever med hiv eller aids.

I Zimbabwe, arbetar partnern Assemblies of God exempelvis med supportgrupper där drabbade individer möts och tillsammans driver inkomstgenererande aktiviteter. Inkomsten delas mellan gruppens medlemmar, och även människor som är sjuka i aids försörjs med hjälp av vinsten.