Stort engagemang för Kongos kvinnor på Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen firades i går på Historiska Museet i Stockholm, med fokus på DR Kongo – ett land där kvinnor systematiskt utsätts för våld och förtryck.

Ett 50-tal organisationer medverkade, däribland PMU, som just nu driver vårkampanjen “Offer är ingen slutstation. Bössor fanns utplacerade där pengar samlades in till arbetet för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, vid Panzisjukhuset.

Ä Det var en otroligt intressant dag som lyfte oerhört många sätt att arbeta på i en region som utgör ett humanitärt katastrofområde, säger Ing-Marie Berglund, projektkoordinator för Centralafrika på PMU. Våldet mot kvinnorna i DR Kongo måste föras upp för diskussion om vi ska få det internationella samfundet att reagera.

PMU höll sitt seminarium klockan 16-17, med rubriken “Offer är ingen slutstation Ä det finns hopp i Kongos kvinnor.” Ett 40-tal personer deltog. Bland annat visades nyproducerade filmer om kvinnocentret Dorkas och om Godeliva, en av alla de kvinnor som fått hjälp och som nu byggt sitt eget hus. Under kvällen följde en paneldebatt, där Maria Bard, som arbetat i DR Kongo, representerade PMU.

Birger Thureson har förutom sitt arbete med filmerna, skrivit boken “De glömda kvinnornas röst.” Under seminariet berättade han personligt om sina filmäventyr och om sina möten med drabbade kvinnor. Han framhöll också vikten av att inte låta sig förlamas av det fruktansvärda som sker, utan att se det hopp som finns och arbeta vidare.

Ä Det fanns ett riktigt stort engagemang från deltagarna och många stannade kvar efter seminariet för att ställa frågor, berättar Thureson. Framför allt undrade man hur våldet mot kvinnorna förebyggs.

Han framhåller behovet av att bygga upp landets rättsväsende och av att Sverige ställer sig bakom ursprungsmärkning av konfliktmineraler.

Flera seminariedeltagare ville veta mer konkret vad PMU arbetar med i DR Kongo, för att motverka våldet. PMU driver en rad utvecklingsprojekt där man fokuserar på fred, demokrati, mänskliga rättigheter och gender.

Ä Genom sitt sätt att arbeta, långsiktigt och nedifrån gräsrötterna har kyrkan ett enormt genomslag. Bland annat når vi ut till hundratals pastorer med utbildning om jämställdhet, säger Ing-Marie Berglund. Som ledare utgör de viktiga förebilder. Vi måste få med oss männen i arbetet mot det sexuella våldet, om det ska lyckas.

Totalt kom flera hundra besökare för att ta del av dags- och kvällsprogrammet. Till talarna under kvällen hörde jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, EU-minister Birgitta Ohlssson och M´longe Msabah Godeliv från kvinnoorganisationen FADI, Women in Action for Integrated Development, DR Kongo. Margareta Winberg ordförande UN Women, Sverige, var moderator.