Stort intresse för Kongo-seminariet

Intresset för seminariet var stort och alla åhörarna fick inte plats ombord på däcket, utan fick stå på kajen och lyssna.
Artisten Timbuktu med band inledde med ett par låtar och avslutade också seminariet. Timbuktu fick också tillfälle att berätta om sitt engagemang för DR Kongo efter ett besök där för några år sedan för Musikhjälpens räkning.
Samtalet mellan Mukwege, Rehn och Sundh leddes av PMU:s Maria Bard.
Under samtalet framkom bland annat att otryggheten i landet är stor, polis och rättsväsende fungerar inte och det pågår ett krig om naturtillgångarna.
Dr Mukwege påtalade att 50 procent av landets befolkning inte räknas, det vill säga kvinnorna. Han menade att det behövs satsningar på utbildning för dem, inte minst om mänskliga rättigheter.
– Rättigheter är något man har, ingenting man får, det är jätteviktigt, menade han.
Elisabeth Rehn talade också om den kraft hon sett hos kvinnorna i landet.
– De vill inte vara passiva offer utan bli sedda som överlevare och vara med och bygga upp landet, sa hon.
Också hon lyfte utbildning som en nyckel till förändring, inte minst för kvinnorna.
-Det blir svårare att manipulera människor som fått utbildning.
Dr Mukwege uttryckte en önskan om mer press från utlandet på den kongolesiska regeringen.
Lena Sundh påtalade att inga svenska biståndsmedel går via regeringen i Kongo, utan genom olika frivilligorganisationer och FN.
Elisabeth Rehn uttryckte förhoppningar om en förändring i DR Kongo och hänvisade till den arabiska våren.
– Tiden är ute för diktatorer och envåldshärskare, menade hon. Folket är inte till för ledarna, utan ledarna för folket.
Avslutningsvis sa dr Mukwege att han, trots allt, känner ett hopp inför framtiden. Dels för att han sett den kraft som finns hos enskilda människor i landet, men också genom det intresse för Kongo som eftermiddagens seminarium visade.
– Att ni är här ger mig hopp, att ni intresserar er för mitt land och vill göra något. Då kan saker hända och tillsammans är vi starka.

Fotnot: I morgon läggs intervjuer med Timbuktu och dr Denis Mukwege ut på www.tvinterplay.se