Studieguide om boken om Mukwege

PMU har tillsammans med Studieförbundet Bilda, tagit fram en studieguide för boken ”Denis Mukwege – en levnadsberättelse”. Studieguiden kan användas i bokklubbar och samtalsgruppen.

Boken handlar om kirurgen, gynekologen och nobelpristagaren Denis Mukwege och hans outtröttliga kamp mot det sexuella våldet i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo. År 1999 grundade han Panzisjukhuset med stöd från bland annat PMU. Syftet vid starten var att bedriva mödrahälsovård, men efter att det sexuella våldet ökade, har sjukhuset fokuserat på kvinnor och barn som har blivit utsatta för sexuellt våld. 2018 tilldelades Denis Mukwege Nobels fredspris – tillsammans med den yazidiska människorättsaktivisten Nadia Murad – för sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter.
Studieguiden innehåller samtalsfrågor till bokens olika teman. Guiden kan användas om man vill läsa boken tillsammans i grupp och sedan reflektera över innehållet och de frågor och tankar som boken väcker. Vissa frågor är mer inriktade på deltagarnas egna upplevelser och andra på att öka kunskapen kring bokens teman.
Samtalsgruppen registreras som en studiecirkel och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Läs mer på www.pmu.se.

MATILDA NYAMAI