Svartklädda för att uppmärksamma våldtäkt

Kampanjen Thursdays in Black är en stillsam protest mot våld och sexualiserat våld mot kvinnor och barn, speciellt i krig och konfliktsituationer. Kampanjen startade på 1980-talet av Kyrkornas Världsråd i syfte att motverka attityder som orsakar våld och våldtäkt. Genom att bära svarta kläder på torsdagar förmedlar man att denna form av våld är oacceptabel och att det måste få ett slut.

PMU berörs av frågan om sexuellt våld dagligen i sitt arbete. Genom det av PMU arbetsledda SSV-projektet (Överlevare av Sexuellt Våld) på Panzisjukhuset i DR Kongo, har mer än 19 000 kvinnor och barn fått vård efter en våldtäkt de senaste tio åren. Hittills i år har varje dag i genomsnitt fem nya offer för sexuellt våld, kommit till sjukhuset. Av de 1218 patienter som fick vård efter en våldtäkt mellan januari och augusti i år, var 251 barn.

Eftersom PMU arbetar konkret med frågan om sexuellt våld både på plats i DR Kongo och även driver frågan om sexuellt våld i sitt påverkansarbete, så var det naturligt att gå med i kampanjen.
– Vi vill markera vårt stöd till alla de kvinnor och barn som drabbas av sexuellt våld, inte minst i DR Kongo. Vid ett par tillfällen har jag besökt DR Kongo och suttit ner och pratat med kvinnor som drabbats av dessa fruktansvärda handlingar. Man går inte oberörd från ett sådant möte, och kan vi på PMU göra något, om det så bara handlar om att klä sig i svart för att protestera, så vill vi göra det, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikations- och insamlingschef på PMU.

Var med oss i både kampanjen och kampen mot det sexuella våldet. För att hålla dig uppdaterad, håll utkik på PMU:s sida på Facebook där det varje torsdag kommer berättelser och fakta om vårt arbete med offren för det sexuella våldet i konfliktens DR Kongo.