SvD Brännpunkt: Nu finns chans att göra något för Kongo

Invånarna i östra DR Kongo har lidit så det räcker. Pojkar exploateras som barnsoldater, kvinnor och barn våldtas och befolkningen utnyttjas i gruvor under extrema förhållanden. Våldet i DR Kongo har många orsaker, men den illegala handeln med mineraler har en avgörande roll. Det menar PMU, Panzisjukhusets chefsläkare Denis Mukwege och Diakonia som idag på SvD Brännpunkt uppmanar EU:s handelskommissionär bland andra, att verka för en bättre reglering av handeln med konfliktmineraler till EU-länder. EU förbereder ett nytt direktiv för import av konfliktmineraler som i nuläget har brister, men som skulle kunna förbättras. I artikeln ger underskrivarna förslag på flera önskvärda åtgärder, som att till exempel införa obligatorisk certifiering enligt samarbetsorganisationen OECD:s riktlinjer för hur företag ska utvinna och handla med mineraler.

Läs hela debattartikeln här.