SvD Brännpunkt: “Sverige kan bli en radikal röst för Kongo”

I Kongo Kinshasa fortsätter den blodigaste konflikten i världen sen 1945. Årtionden av brutal diktatur och en hundraårig historia av plundring av landets naturresurser har gett rikedomar till kolonisatörer, förtryckare och kriminella. Samma rikedomar har gett död och förödelse till Kongos folk.
Till Panzi-sjukhuset i Bukavu kommer en liten del av de kvinnor, barn och män som med sina kroppar betalar konfliktens pris. Dagligen behandlas cirka tio patienter med svåra skador efter det brutala sexuella våldet eller orsakade av bristen på mödrahälsovård.??

Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar:??

I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Länderna åtog sig att verka mot plundring, smuggling och våld, att inte stödja illegala miliser samt att tillsammans med FN övervaka att avtalet följs.
Samtidigt arbetar EU på att ta fram en policy för ansvarsfull mineralhandel. En legal och rättvis hantering av naturresurser, kan med rätt utformning av riktlinjerna, bidra till välstånd och utveckling för befolkningarna i de konfliktdrabbade länder där de värdefulla mineralerna har sitt ursprung. ?

Läs hela artikeln här