Svenska kvinnor stöttar företagande i Tanzania

Fattigdom är ett stort problem för många kvinnor på Tanzanias landsbygd. Och trots sin viktiga roll inom jordbruket så diskrimineras de ofta.
Efter att tio kvinnor från Sverige besökt Tanzania och tio kvinnor därifrån Sverige, startade tre kvinnor från Siljansnäs Frikyrkoförsamling och Leksands Pingstförsamling, tillsammans med kvinnor inom pingstsamfundet FPCT i Tanzania, ett entreprenörsprojekt i PMU:s regi. I dag står Leksands Pingstförsamling bakom, med stöd av församlingarna i Siljansnäs och Jönköping. Det svenska kvinnonätverket SnetTz fortsätter också att ge sitt stöd.

– Man utgår från de lokala resurser som finns och kvinnorna utbildas och utmanas till att våga tänka nytt, berättar Andreas Alexandersson, handläggare för Tanzania på PMU. Projektet riktar sig även till männen och deras syn på kvinnors roll börjar förändras.

Insatsen har nu vidgats från att nå 120 till 1800 kvinnor i landet.
– Det känns överväldigande, spännande, lite ängsligt men fantastiskt roligt, säger Britt-Marie Laurell, en av initiativtagarna från Siljansnäs. Framför allt är det så roligt att kvinnor från alla regioner i landet får del av den utbildning och support som ges.

Hon har besökt kvinnor som börjat sy och startat klädaffär, som säljer tyger och juice och som odlar och säljer grönsaker. De går ihop och hjälps åt i kooperativ.
Ana Kamin driver en butik där hon redan har två anställda. Hon arbetar också ideellt med att lära barn läsa och skriva.

– Hon berättade om hur lycklig hon är över det hon lärt sig och att hon drömmer om att om fem år ha tio anställda, berättar Britt-Marie Laurell.

I dag har 60 procent av de 120 kvinnor som först utbildades, egna jordbruk och föder upp boskap, 25 procent bygger hus och 40 procent kan betala sina barns skolavgifter.

– Till vår glädje kan vi se hur kvinnor som förr saknade hopp, fått självförtroende och vunnit respekt i samhället, berättar den tidigare projektledaren Jane Makandilo.