Svenskar tror mest på enskilda organisationers arbete

Enligt attitydundersökningen, som utförs av Statistiska centralbyrån varje år, anser 57 procent av svenskarna att det svenska biståndet är lagom stort eller behöver bli större, medan 69 procent har uppfattningen att biståndet bidrar till en bättre värld.

Över 50 procent av svenskarna har gett pengar till enskilda organisationer eller fadderskap. Mer än varannan person har dessutom bidragit genom att skänka till exempel kläder eller möbler och var fjärde person har också ändrat livsstil för att bidra till större global rättvisa.

Undersökningen visar också att kvinnor har högre förtroende för utvecklingssamarbetet Ä 72 jämfört med 66 procent av männen känner förtroende.

För att fattigdomen ska minska tror män mer på fri handel, medan kvinnor i högre utsträckning tror på bistånd, jämställdhet, utbildning och hälso- och sjukvård.

Bilden av utvecklingen och tillståndet i fattiga länder är fortfarande mer pessimistisk än verkligheten, även om fler i dag tror att levnadsvillkoren förbättrats. Exempelvis trodde en stor majoritet att läskunnigheten bland unga i Tanzania är fyra av tio, medan det korrekta svaret är omkring åtta av tio. Störst pessimism råder hos de yngsta.

Läs mer här