Sverige högst upp bland biståndsgivare

Sveriges bistånd för 2015 hamnade på 1,4 procent av BNI. Det är långt över den beräknade biståndsbudgeten på 0,96 procent, skriver regeringen i ett pressmeddelande idag. Att siffran blev så hög beror på att Sverige rapporterar in de totala kostnaderna för mottagande av asylsökande från utvecklingsländer. Detta inkluderar även kostnader som finansierats från andra delar av statsbudgeten än från biståndet. 22 procent av biståndsbudgeten på 0,96 procent av BNI gick till kostnader för asylmottagande. Men varken biståndsbudgeten eller biståndsverksamheten har påverkats av de ökade kostnaderna för asylmottagande för år 2015. Och siffran för biståndet gäller oavsett om kostnader för asylmottagande räknas med eller inte.
– Jag tycker vi ska vara glada över Sveriges starka engagemang för rättvisa i världen, och att vi samtidigt tar stort ansvar för människor som tvingas fly. Men det är fel att ställa utsatta människor mot varandra. Det stämmer att varken biståndsbudgeten eller biståndsverksamheten har påverkats av de ökade kostnaderna för asylmottagande för år 2015. Men inför 2016 fick många av oss aktörer inom biståndet nedskärningar, i PMU:s fall på sju procent, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

För 2016 har man satt ett tak på att max 30 procent av biståndsbudgeten får gå till asylkostnader.

Läs mer här.