Sverige kan göra mer för Fairtrade

-Sverige kan göra mer. Att i högre utsträckning gå över till Fairtrade-märkta produkter är ett konkret och enkelt sätt att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina levnadsvillkor. Det säger Helena Markstedt, generalsekreterare på Föreningen för Fairtrade. Hennes målsättning är att Sverige ska bli världsledande på Fairtrade.

Fairtrade-rapporten 2010 visar att:
Svenska konsumenter är medvetna men kunskapen leder inte alltid till handling. 2009 köpte svenskarna Fairtrade-märkta produkter för knappa hundralappen, 95 kronor per person. I Schweiz var motsvarande siffra 246 kronor.

Svenskt näringsliv satsar på Fairtrade men ännu inte fullt ut. Internationella exempel visar att företag som vågar satsa på Fairtrade har stor makt att förändra. När Cadbury´s Fairtrade-märkte sina chokladkakor tredubblades försäljningen av Fairtrade-certifierad kakao i Ghana. I Sverige är mindre än var 20:e banan som köps Fairtrade-märkt. I Finland är en av sex bananer märkta och i Schweiz är mer än hälften av alla bananer som säljs Fairtrade-märkta. Skillnaden beror framför allt på att stora matvarukedjor i Finland och Schweiz valt att helt och hållet satsa på Fairtrade-märkta bananer.

– En målmedveten satsning från svenska företag för att öka Fairtrade-märkta produkters andel på marknaden skulle ge större möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina levnadsvillkor, säger Morgan Zerne VD för Fairtrade Sverige.

–  Fairtrade-rapporten presenteras i samband med Fairtrades stora kampanj Fairtrade Fokus. Årets kampanj är den största någonsin. Konsumenter, företag, Fairtrade City-kommuner, ambassadörer och organisationer sätter tillsammans fokus på Fairtrade under de kommande två veckorna. Odlare från Afrika möter svenska konsumenter både med hjälp av TV-reklam och på plats i svenska butiker och föreläsningssalar.

Kampanjens höjdpunkt är den 27 oktober då mer än 200 000 personer fikar Fairtrade-märkta produkter i Sveriges största fikapaus Fairtrade Challenge, avslutar Helena Markstedt