Sverige näst bäst på att engagera sig i bistånd och utveckling

Varje år rankar The Commitment to Development Index hur bra mer välbeställda länders regeringar lyckas leva upp till sin potential för att hjälpa länder med stor fattigdom. Poäng ges utifrån sju politikområden som påverkar välbefinnandet i andra länder runtom i världen: bistånd, handel, finans, migration, miljö, säkerhet och teknik.

Listan toppas av Danmark, som får snittpoängen 6,3 (av 10 möjliga) men på andra plats kommer Sverige med 5,9. Högst betyg av alla får Sverige inom området migration, med 9,6 poäng. Och näst högst betyg av alla får vi för vårt bistånd Ä 6,6 poäng.

Våra grannländer Finland och Norge kommer på tredje respektive femte plats på listan över engagemang. Sist av de 27 länder som finns med på listan, kommer Sydkorea, med 4,1 i snittpoäng.

Läs mer här