Sverige uppmanas ta ledarskap i nya hållbarhetsmålen

I en debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle idag uppmanar PMU, tillsammans med 22 andra biståndsorganisationer, Sverige att ta ledarskap för att uppfylla de nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som världens ledare träffas för att anta i FN:s generalförsamling i New York under dagen.
För femton år sedan, vid millennieskiftet åtog sig världens länder att arbeta för att uppnå åtta mätbara mål, de så kallade milleniemålen. Dessa mål utvärderas nu och parallellt har 17 nya globala mål tagits fram. Till skillnad från milleniemålen, har de nya målen fokus på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och på frågor som samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och arbete för jämställdhet. På plats från Sverige i New York finns statsminister Stefan Löfven, tillsammans med utrikesministern, miljö- och klimatministern och biståndsministern.

De nya målen är universella och gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Därför uppmanas Sveriges regering i debattartikeln, att fortsatt ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller alla länder och att alla länder måste avsätta resurser och skapa tydliga rutiner både globalt och lokalt för att följa målen. “Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar som att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna”, skriver PMU tillsammans med de andra organisationerna i artikeln.

Läs debattartikeln här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hallbar-global-utveckling-nyckeln-till-framtiden-18552