Sveriges Radio besöker undernärda i DR Kongo

PMU besöker just nu ett nutritionsprojekt i DR Kongo tillsammans med Världens barn och Sveriges Radio P4. Resultatet av resan blir inslag i P4-kanalerna om PMU:s arbete bland undernärda barn och ammande mödrar.

Just nu är Niclas Lindgren och Maria Bard från PMU i Kavumu i DR Kongo, tillsammans med Lasse Persson från Sveriges Radio P4 Stockholm och Sanna Dahlberg från Världens barn. De besöker bland annat ett av 18 nutritionscenter, ett center där 250 undernärda barn får hjälp och ges bättre förutsättningar inför framtiden. Nutritionsprojektet är en del av flera samverkande insatser, som tillsammans lyfter människor ur fattigdom.
– Det är oerhört intressant att höra berättelserna om vad arbetet innebär för människor. Vi fick bland annat möta en pojke som gick igenom nutritionsprogrammet för tre år sedan, och som nu, efter att familjen också fått stöd via ett Sida-finansierat jordbruksprojekt, går i skolan. I mötet med hans familj fick vi höra att bara två av de nio barnen gick i skolan innan man fick stöd, men att alla barnen nu går i skolan. Vi fick bland annat höra om hur familjens ekonomi blivit bättre genom den utbildning man fått i jordbruksmetoder, berättar Niclas Lindgren, direktor på PMU.

PMU är en av 21 organisationer som ingår i den nationella kampanjen Världens barn. Insamlingar görs under hela året både via SVT och Sveriges Radios Radiohjälpen tillsammans med ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner. PMU förfogar över fem procent av kampanjens insamlade medel och pengarna går till det nutritionsprojekt som Sveriges Radio just nu besöker i DR Kongo. Där ges barn under fem år och ammande kvinnor hjälp och extra näring.

När inslagen i Sveriges Radio kommer att sändas är ännu oklart. PMU återkommer med information inom kort.

Matilda Hector