SVT:s Korrespondenterna med Pingst Jönköping och PMU i Sydsudan

PMU:s direktor Niclas Lindgren har nyligen varit i Sydsudan, dit han reste tillsammans med ett team från pingstförsamlingen i Jönköping och våra lokala samarbetspartner, för att följa upp den svältkatastrof som pågår, och det vi gör för Nyangatom-folket i landets sydöstra hörn. Med på resan var också SVT:s Korrespondenterna, som ville spegla Sydsudans många utmaningar, och människor som engagerar sig för att skapa förändring. Niclas Lindgren skriver här en personlig rapport om resan och läget i landet.

Nyangatom-flickor i Lotimor, sydöstra Sydsudan.

Skörden slår fel i år i sydöstra Sydsudan, liksom förra året, och matkrisen som har lett till en långsam svältkatastrof förvärras för varje dag. Många har tvingats på flykt i sökandet efter mat, och de som är kvar överlever i huvudsak på gräs, blad och vilda frukter. Man dricker också blod blandat med mjölk från den boskap som inte flyttats till andra betesmarker. Undernäringen är utbredd, och FN (WFP) säger att man bara har mat för att täcka hälften av behoven i landet. Nyangatom-folket bor avskurna från omvärlden, och har därför fått väldigt lite stöd genom FN:s insatser. De insatser PMU och Jönköping gjort tillsammans med Sudan Pentecostal Church har varit helt avgörande. Men vi behöver göra mer.

I samtal med lokalbefolkningen, lokala myndigheter och FN framkommer att ett av de största behoven just nu är att färdigställa den väg som vi tillsammans med befolkningen har börjat röja fram till Lotimor. Den kommer i första läget att öppna upp för FN:s akuta mattransporter, men också att skapa långsiktiga förutsättningar för en av landets mest isolerade och utsatta minoriteter att bli en integrerad del av samhället och dess utveckling.

Att den nya vägen som röjs genom skogen behövs är uppenbart. De befintliga vägarna är i princip ofarbara.

När vi tillsammans med befolkningen, myndigheter och FN har löst den akuta situationen finns många utmaningar att hantera. Den enda skolan som finns i området har varit stängd i fyra år. Det finns inga lärare som är villiga att jobba på ett så otillgängligt ställe, och av Nyangatom-befolkningen på omkring 70 000 personer i Sydsudan känner de myndighetspersoner vi pratar med endast till ett tjugotal vuxna som kan läsa och skriva. Befolkningen plågas av många sjukdomar, och det finns bara en hälsoenhet i området vi besökte. Den har dock mycket begränsade möjligheter att hjälpa, bland annat då man inte får in tillräckligt med mediciner i området. En insats gjordes akut under resan, med inköp av mediciner och genom att ett svenskt medicinskt team fanns med och stöttade upp den lokala personalen. På sjukhuset i huvudstaden i delstaten Kapoeta finns det bara en fast läkare för över en miljon människor.

PMU:s direktor Niclas Lindgren samtalar med bybor och lokala ledare.

Det handlar om människor som du och jag, som har rätt till mat som räcker till, som har rätt att få gå i skolan, som har rätt till rent vatten och till hälsovård när de blir sjuka, och som har rätt också till skratt och lek.

Många barn i Lotimor hade aldrig sett en fotboll förut.