Swedbanks kunder skänker 393 000 kronor till PMU

Genom att spara i Swedbank Roburs ideella fonder bidrar spararna årligen med 1-2 procent av sitt fondvärde till anslutna organisationer. I år har spararna gemensamt bidragit med 45 miljoner kronor till välgörande ändamål. På Swedbanks Hjärtedag, den 14 februari, delas pengarna ut till
organisationerna. Sedan starten 1992 har cirka 800 miljoner förmedlats via de ideella fonderna.

– Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder som sparar i Swedbank Roburs ideella fonder och som därigenom bidrar med ett avsevärt stöd till ett stort antal ideella organisationer. Att erbjuda möjligheten för kunderna att spara till sig själva och samtidigt göra en god gärning ser jag som en självklar del i Swedbanks ambition att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Michael Wolf, VD i Swedbank.

Swedbank Robur erbjuder ideellt sparande i fonderna Banco Humanfonden, Banco Samaritfonden, Banco Ideell Miljö, Banco Kultur och Banco Hjälp. Vid förvaltningen av de ideella fonderna ställs särskilda krav på sociala och miljömässiga faktorer. Det innebär att företagen som fonderna investerar i måste ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Genom aktiv dialog och fältbesök granskar Swedbank Robur kontinuerligt vilket ansvar företagen tar för sina anställda och sin omvärld.

Spararnas bidrag betyder mycket för verksamheten i de ideella organisationer som Swedbank samarbetar med. Det kan handla om stöd till exempelvis katastrof- och hjälparbete, sjukdomsbekämpning, narkotikabekämpning eller insatser för en bättre miljö.

Mer information om att spara i Samaritfonden: Swedbank