Sydostasien

På tjugo år har fattigdomen i Sydostasien gått från 45 till 14 procent och är därmed en av de få regioner i Asien som nått millenniemålet om en halverad fattigdom. Men fortfarande står de urfolk som lever här inför stora utmaningar. Många saknar medborgarskap och har därför inte tillgång till sjukvård, skolgång eller andra basala rättigheter. Eftersom behoven är så omfattande bland dessa grupper så jobbar PMU och lokala samarbetspartner brett med projekt inom demokrati, miljö, hälsa, utbildning, jämställdhet och försörjning.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU stöttar insatser som leder till att människor i fattigdom får möjligheten att utkräva de rättigheter de har rätt till genom att registrera medborgarskap och försöka påverka myndigheter att ta beslut som gynnar utsatta grupper. Byutveckling är också en viktig del och här handlar det om att ge en möjlighet att påverka sin egen livssituation genom inkomstbringande aktiviteter och utbildning. Även hälsofrågor är en viktig del i arbetet.

 

Anna Maria Drew är regionledare för Sydostasien.

För kontaktinformation, se här.

Region - Sydostasien Placeholder
Region - Sydostasien