Akut kris i Sydsudan

Just nu pågår en av de värsta humanitära kriserna i modern tid.
Konflikten i landet tvingar miljontals människor att fly sina hem, samtidigt som torkan och misslyckade skördar gör att människor är på gränsen till svält.
PMU och partner finns på plats för att rädda liv och lindra nöd, men du behövs.
Insamlingar görs tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg.

Tillsammans gör vi skillnad.

VÅLD OCH TORKA
Konflikten i landet har gjort att närmare 4 miljoner människor tvingats fly sina hem och en miljon människor lider akut brist på mat och hotas av svält. Sedan juli 2016 har inbördeskriget i Syd­sudan eskalerat. Fredsförhandlingar har brakat samman och från att konflikten främst påverkade norra och södra delarna av landet, har oroligheter nu spridit sig och stridigheter pågår på flera håll. Konflikten i kombination med torkan har gjort att människor inte har kunnat bruka jorden och leva normala liv sedan inbördeskriget bröt ut, man saknar mat för dagen.
BANAR VÄG FÖR MATEN
Omkring 70 000 människor i sydöstra Sydsudan, nyamgatomfolket, hotas av svält när torkan får skörden att slå fel för tredje året i rad. FN:s mattransporter kan inte komma in i det otillgängliga området.

Pingst Jönköping och PMU arbetar tillsammans för att hjälpa folket att röja en väg som ska göra det möjligt för mattransporterna att komma fram. Projektet är ett ”Food for Work”-program, där människorna i området själva deltar i arbetet i utbyte mot mat. Vägen är viktig, inte bara för akut nödhjälp, utan också för att på sikt kunna få igång handel och ett utbyte med omvärlden som ska kunna lyfta deras levnadsnivå.

Du behövs för att det här arbetet ska vara möjligt!

KRAFTEN I BOKSTÄVER
Planer finns även att på sikt starta ett alfabetiseringsprogram i området, vilket också kommer att bidra till att höja levnadsnivån och skapa utveckling som kan förändra situationen på lång sikt. Hela området har ett stort behov av insatser utöver matutdelning, så som skola, hälsovård, försörjning och fattigdomsbekämpning.

Men det behövs extern hjälp för att bistå med de resurser som behövs. Därför utökar PMU nu arbetet för att kunna nå ut med akut nödhjälp och startar upp fler humanitära projekt tillsammans SPC, Sudan Pentecostal Church, och ACROSS.

GE HOPP

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Sydsudan”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Sydsudan”.

swish
Sms:a: GEHOPP till 72 980 för att ge 100 kr.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!