Hjälp oss hjälpa Syriens barn

Miljoner människor är på flykt undan våldet i Syrien. Hälften av dem är barn.
Många lever i tältläger och nu närmar sig vintern. Barnen är mycket känsliga för köld, undernäring och sjukdomar. Läget är fortsatt akut och behoven enorma.

Var med och ge Syriens barn en framtid.

MILJONTALS BARN UTAN HEM
Våldet har tvingat 4 miljoner människor att lämna sina hem i Syrien för att söka skydd i grannländerna. Hälften av dem är barn. I Syriens grannland Libanon finns idag över 1,1 miljoner registrerade syriska flyktingar, men lokala myndigheter menar att den faktiska siffran är närmare 2 miljoner. Under dessa förhållanden är barnen mycket sårbara för köld, undernäring och sjukdomar. I ett längre perspektiv är även utebliven skolgång ett allvarligt bekymmer. Så länge en varaktig fred i Syrien inte kan uppnås kommer människor inte att våga återvända till sitt hemland. Behoven för fortsatta insatser bland de människor som tvingats fly kvarstår i allra högsta grad och PMU fortsätter stödja de mest sårbara – barnen. Detta fortsatta stöd är möjligt genom generositeten som privatpersoner, kyrkor och andra givare visat.
VÄRME OCH SKOLGÅNG
För barnen i lägren är läget fortsatt akut och därför gör PMU just nu följande:

  1. Satsar på att så många syriska flyktingbarn som möjligt  ska få gå i skolan. På grund av kriget har många syriska barn förlorat viktiga år av sin skolgång. Skolan ger dem inte bara möjlighet att tänka på någonting annat och glömma kriget för en stund. I skolan blir de också bättre rustade för framtiden – hur den än kommer att se ut.
  2. Även föräldrar och andra auktoriteter får utbildning som ska säkerställa att barnen får en trygg miljö att växa upp i.
Stöd insatsen
 
 

                Ge en gåva
Ge som företag

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag
Skicka din gåva till 9000506,
Skicka din gåva till 9000506,
Sms:a: SYRIEN100 till 72 980
Sms:a: SYRIEN100 till 72 980
för att ge 100 kr.

Plusgiro 900050-6

Märk din gåva “Syriens barn”

Handla i vår gåvoshop
Handla i vår gåvoshop
Ge bort en gåva som gör skillnad.