Syriska flyktingbarn riskerar bli en förlorad generation

Över fyra miljoner syrier befinner sig på flykt inom landet och två miljoner har tagit sig till grannländerna. En miljon barn har flytt kriget i sitt hemland, enligt FN. Många av dessa barn tvingades avsluta sin skolgång långt före familjerna flydde landet, eftersom deras skolor förstörts eller ockuperats av invånare som flytt undan striderna. Samtidigt har det internationella samfundet bistått med mindre än 25 procent av de medel som behövs för utbildning till flyktingbarnen, uppger WVL.

Den humanitära krisen förvärras för varje dag som går och innebär att tusentals nya flyktingar strömmar in i grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon. Flyktingarna lider brist på husrum, rent vatten, mat och hygienartiklar. Många har tvingats fly i all hast utan mycket mer än kläderna på kroppen och ibland utan att få med sig sina identitetshandlingar.

Under dessa förhållanden är barnen mycket sårbara för undernäring och sjukdomar, men också för sexuella övergrepp och utnyttjande i främmande och överbefolkade miljöer.

Föräldrar som strävar för att kunna betala hyra för sitt uppehälle, har ofta inte råd att betala barnens skolgång. Många barn måste hjälpa till med familjens försörjning i stället för att gå i skola.

I Libanon har de statliga skolorna öppnats för flyktingbarn men språkbarriärer, transportkostnader och ett bristfälligt utbildningssystem utgör hinder.

PMU:s samarbetspartner World Vision Lebanon bistår över 125 000 syriska flyktingar och deras värdfamiljer med mat, hygienartiklar och insatser för bättre sanitära förhållanden och rent vatten. PMU har förmedlat varma vinterkläder och stöder en utbildningsinsats för flyktingbarn i Bekaadalen så att de inte ska hamna långt efter jämnåriga elever i skolan. Planer finns på ett utökat stöd inom det område som bedöms som mest akut.

GE EN GÅVA HÄR

Läs Patricia Mouamars blogginlägg om livet som humanitär arbetare mitt i Syrienkrisen.

Läs tidigare reportage här och här