Syriska flyktingbarn skyddas genom ny insats i Libanon

Kriget i Syrien fortsätter och i dag finns i Libanon över
814 000 flyktingar, vilket innebär en femtedel av landets befolkning.
Detta sätter en enorm press på det libanesiska samhället, samtidigt som det
innebär en oerhört svår situation för de familjer som tvingats fly.

Under dessa förhållanden är barnen mycket sårbara för köld,
undernäring och sjukdomar, men också för våld, övergrepp och utnyttjande i främmande och överbefolkade miljöer.

Moatassem, 11 år, flydde Syrien för ett år sedan och blir mobbad och slagen.

– Varje gång jag ska gå på skolbussen sparkar och slår de libanesiska eleverna mig och håller mig kvar utanför tills de själva gått på. Jag är alltid den siste som får sätta mig på bussen eftersom jag är syrisk och får höra ord som: “Vi vill inte ha slödder på bussen”, berättar han för WVL.

Omkring 25 procent av flyktingarna finns i Bekaadalen, där PMU:s samarbetspartner World Vision Lebanon är väl etablerad sedan långt tillbaka.

Nu stöder PMU en ny humanitär insats som riktar sig till 945 barn i nio så kallade informella tältläger, i områdena Kab Elias, Bar Elias och Marej. Totalt 70 personer som tillhör WVL:s personal, kommer att få utbildning för att arbeta med skydd av flyktingar. Därefter ska drygt 4500 flyktingar i de nio lägren utbildas inom skyddsfrågor.

– Nio Child Friendly Spaces ska också öppnas och under två månader få stöd för att sedan drivas vidare av de skyddskommittéer som bildas på varje plats, berättar Lennart Nolvall, koordinator för PMU:s humanitära arbete.

På dessa trygga platser får barnen komma för att leka med varandra, spela spel, läsa böcker och pyssla. De får också psykosocialt stöd för att klara av vardagen, och hjälp att ta sig ur svåra situationer.

PMU bistår med tre tält för denna verksamhet, samt med utrustning och material som behövs.

Tidigare har PMU förmedlat varma vinterkläder till syriska flyktingbarn och har gett stöd till extraundervisning för att barn som saknar möjlighet att gå i skola inte ska hamna efter jämnåriga elever kunskapsmässigt.

Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du vill ge 100 kr till insamlingen “Syriens barn.” Ge en gåva på Plusgiro 90 00 50-6, eller gå in och ge en gåva här . Välj ändamålet “Syriens barn.”