PMU:s system för klagomålshantering

PMU arbetar ständigt för att höja kvaliteten och ansvarstagandet inom biståndsarbetet. Ett led i detta är medlemskapet i CHS Alliance, som utvecklat en standard för ansvarsutkrävande.

Formella klagomål lämnas av de parter som upplever att PMU inte följer sina avtal eller att personalen inte lever upp till Pingsts uppförandekod för personalen.

Detta stärker ägandeskapet för insatserna hos samarbetspartner och framför allt målgrupperna för de olika projekt som PMU stöder. Samtidigt är det ett sätt för PMU att lära sig och att utveckla arbetet, samt att förebygga och lösa olika problem.

PMU stöder också sina samarbetspartner i att utveckla egna system för klagomålshantering.

Läs mer om CHS Alliance här.

Gå direkt till PMU:s formulär för klagomål här.

Mejla direkt till CHS Alliance här.