Ungdomar på Västbanken förändrar samhället

Bristen på demokrati är stor runtom i världen. Många känner inte till vilka rättigheter de har och korruption och orättvisa drabbar ofta de som redan är utsatta. PMU jobbar allt intensivare med att stötta de av våra samarbetspartner som utbildar inom demokrati och rättvisa. I Jenin i Palestina har man lyckats nå ungdomarna, som nu är med och bidrar till … Read More

Din gåva hjälper ett barn med skolgång

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sodales enim eget. Cras tincidunt sodales enim eget ullamcorper. Maecenas laoreet, risus id fermentum pretium, ex libero mattis elit, at posuere ligula dui ac ante.

Din gåva hjälper ett barn med skolgång

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sodales enim eget. Cras tincidunt sodales enim eget ullamcorper. Maecenas laoreet, risus id fermentum pretium, ex libero mattis elit, at posuere ligula dui ac ante.

Din gåva hjälper ett barn med skolgång

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sodales enim eget. Cras tincidunt sodales enim eget ullamcorper. Maecenas laoreet, risus id fermentum pretium, ex libero mattis elit, at posuere ligula dui ac ante.

Din gåva hjälper ett barn med skolgång

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sodales enim eget. Cras tincidunt sodales enim eget ullamcorper. Maecenas laoreet, risus id fermentum pretium, ex libero mattis elit, at posuere ligula dui ac ante.

Din gåva hjälper ett barn med skolgång

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sodales enim eget. Cras tincidunt sodales enim eget ullamcorper. Maecenas laoreet, risus id fermentum pretium, ex libero mattis elit, at posuere ligula dui ac ante.

Stöd Denis Mukweges arbete på Panzisjukhuset

I slutet av 90-talet var PMU med och byggde Panzisjukhuset i östra DR Kongo. Sedan dess har sjukhuset och dess livsviktiga arbete för Kongos kvinnor och barn varit ett av PMU:s största och viktigaste åtaganden.