Tala om hur du vill att världen ska se ut!

Genom den globala undersökningen My World, vill FN ta reda på hur individen prioriterar inom olika utvecklingsområden. Syftet är att världens ledare ska ha en så bra bild som möjligt, när de börjar processen med att ta fram den nya utvecklingsagendan.

Man går in på webbsidan och får välja ut sex av de sexton områden som bedöms göra störst skillnad för ens eget liv. De sexton frågorna har valts ut från de prioriteringar som människor som lever i fattigdom gjort enligt befintlig forskning och opinionsundersökningar. Frågorna täcker in dagens millenniemål och frågor om hållbarhet, säkerhet, styrning och öppenhet.

Förhoppningen är att så många människor som möjligt och i synnerhet de som lever i fattigdom och marginalisering, ska vara med och rösta fram till 2015.

Resultatet från undersökningen lämnas till FN:s högnivåpanel för Post-2015 inför dess möten i Monrovia, Bali och New York och ger underlag för den slutrapport med rekommendationer som lämnas i maj 2013.

Röster kommer sedan att fortsätta samlas in fram till 2015 och resultaten delas med FN:s generalsekreterare och globala ledare.

Gå in och rösta här!