Tanzania

PMU är en del av pingströrelsen – en starkt växande kyrklig folkrörelse som finns över hela världen.
Unga och gamla, församlingar, företag och föreningar krokar arm med våra många
samarbetspartners över världen för att skapa bestående förändring.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Andreas Alexandersson är handläggare för alla projekt i Tanzania!
E-post: andreas.alexandersson@pmu.se
 
 
 
 

Exempel på projekt

Försörjning för ungdomar i Tanzania

Försörjning för ungdomar i Tanzania

Projektet syftar att organisera ungdomar och stärka deras kapacitet att skapa egen försörjning samt att påverka skyldighetsbärare att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att komma i sysselsättning. Projektet bedöms ge resultat på såväl individ- och samhälls- som institutionell nivå och skapa långsiktiga strukturella förändringar som bidrar på ett positivt sätt till ungdomars sysselsättning i Dar es Salam.
Projekt: 30715041 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Temeke district, Ilala District, Kinondoni District, Dar es Salam, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson 
Läs mer
Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Insatsen fokuserar på jämställdhet samt hälsa kopplat till HIV och sexuell utsatthet. Totalt 20 800 ungdomar från åtta distrikt i Mbeya-regionen har fått ändrad attityd och beteende genom kunskap om riskfyllda beteenden relaterade till HIV.Målet är att medlemmar i civilsamhällesgrupper får bättre kunskaper gällande HIV och aids för att kunna bli påverkansaktörer i samhället. Grupper bildas och tränas. Kunskap om jämställdhet, entreprenörskap och miljö fokuseras också i grupperna.Ledamöter från myndigheter ska få kapacitet att skydda rättighetsbärare mot sårbarhet. Regeringen ska få ändrade synsätt och utöka sina stödåtgärder i samhället inom de områden som projektet fokuserar. Lokala myndigheter och projektet genomför ett utökat samarbete gällande åtgärder i samhället för att bekämpa HIV. Projektet ska bli en förebild för lärande i samhället och användas som modell för lärande i samhället. Rättighetsbärares röst får utökat inflytande inom olika områden.
Projekt: 30715001 Huvudområde: HIV, Jämställdhet Geografiskt område: Mbeya, distrikt – Kyela, Chunya, Mbozi och Momba, Tanzania. Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnor i Tanzania har relativt små möjligheter att starta företag eftersom markägande och makten över resurserna innehas av männen. Projektet kommer bidra till ökad jämställdhet samt stärka kvinnors inflytande i hemmet och samhället, samt ge möjlighet att bedriva affärsverksamhet, inta ledarpositioner i samhället och bevaka sina rättigheter. Projektet kommer uppmuntra och vägleda kvinnor så att de får bättre förutsättningar att bidra till utveckling i Tanzania. – Efter entreprenörskapsutbildningen så bestämde jag mig för att hyra ett rum och starta min egen skräddar-verksamhet, säger Theodora Simon från Mkata i Tanga-regionen, som också tar emot lärlingar för att få en extra inkomst när affärerna går sämre. Målgrupp för projektet är 1 800 kvinnor, män, lokala ledare och myndighetsrepresentanter i olika distrikt i Tanzania. Aktiviteter i projektet inkluderar utbildningar för kvinnor i entreprenörskap, ledarskap, mänskliga rättigheter med mera.
Projekt: 30711011 Huvudområde: Försörjning och jämställdhet Geografiskt område: Nationellt Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Finansiär: Projektet finansieras av Sida, vilket betyder att varje krona från PMU tiodubblas. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer