Tester för covid-19 på plats på Panzisjukhuset

Senga Nsese, servicetekniker, lämnar över tester från Sverige till Panzisjukhusets chefsläkare Denis Mukwege. Foto: Läkarmissionen

Läget på Panzisjukhuset i DR Kongo är akut efter att man den senaste månaden har fått in många patienter med andningsproblem som sedan avlidit. Därför har tester nu skickats ner från Sverige för att läkarna ska veta vilka som behöver isoleras på sjukhuset. Insatsen är en samordnad aktion mellan PMU,  Läkarmissionen, Friends of Panzi, Karolinska Institutet, BioGaia,  Human Bridge, Rotaryklubbarna i Örebro och MAF. PMU har bidragit till transportkostnader. 

Under ett möte med de olika internationella parter som samarbetar med Panzisjukhuset och läkaren Christina Amisi, chef för Panzi foundation DRC, blev det tydligt hur allvarlig situationen är och ett samarbete sattes igång för att hjälpa sjukhuset med testutrustning och tester.

– Det är fantastiskt hur många som vill vara med och hjälpa! Den här satsningen skulle inte vara möjlig utan alla olika samarbetspartner med sina olika kompetenser, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

För det har varit en utmaning att lösa logistiken och få ner utrustningen. Testerna måste hållas kylda och då gäller det att inte fastna vid någon gräns och att allt går smidigt. Materialet har skickats via Entebbe och med hjälp av MAF, Missionary Aviation Fellowship, vidare till sjukhuset i Bukavu.

– Nu har vi fått besked om att allt har gått bra! Det känns fantastiskt!

Med hjälp av dessa tester och utrustningen får nu personalen på Panzisjukhuset en möjlighet att ta ett större ansvar för att stoppa pandemin.

I Sydkivu, där Bukavu är huvudstad, har det hittills konstaterats strax över 250 fall av Covid-19 och ett 40-tal dödsfall. Det relativt låga antalet fall kan närmast förklaras med att det i dagsläget inte finns någon institution som kan ta PCR-tester och konstatera Covid-smitta. Därför är denna försändelse, som nu är på plats, otroligt viktig.

Vid frågor, kontakta:

Niclas Lindgren, direktor PMU

Tel: 076-536 9608, niclas.lindgren@pmu.se

Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef PMU

Tel: 072-2307230, johanna.litsgard.lebourne@pmu.se