Ungdomar på Västbanken förändrar samhället

Bristen på demokrati är stor runtom i världen. Många känner inte till vilka rättigheter de har och korruption och orättvisa drabbar ofta de som redan är utsatta. PMU jobbar allt intensivare med att stötta de av våra samarbetspartner som utbildar inom demokrati och rättvisa. I Jenin i Palestina har man lyckats nå ungdomarna, som nu är med och bidrar till en förändring i samhället.

Staden Jenin på norra Västbanken har varit hårt drabbad av konflikten mellan Israel och Palestina. Många lever idag i fattigdom och med en känsla av hopplöshet. På Västbanken och i Gaza beräknas det bo omkring en halv miljon ungdomar. Många av dem känner sig marginaliserade och bortglömda. Genom ett PMU-stött demokratiprojekt får 300 ungdomar mellan 18 och 30 år utbildning och råd om hur de bättre kan delta i samhället och göra sin röst hörd. Genom workshops i miljöfrågor, konfliktlösning, mänskliga rättigheter och ledarskap får de möjlighet att bli involverade i samhällsförändring , beslutsprocesser och aktiviteter som för visionen om ett bättre samhälle för alla vidare.

Utbildningen, som är den första i sitt slag på Västbanken, har hyllats av borgmästaren som har stor respekt för hur projektet omfattar hela distriktet och inte bara gynnar den kristna gemenskapen.
Sedan utbildningen började har man sett ungdomar blomma ut, börjat ta ansvar och bidra till utvecklingen i staden. Kvinnliga deltagare har börjat jobba för att stärka kvinnans roll i samhället. En av dem är 23-åriga Hanin från byn Zababdeh. Som tonåring var hon blyg och ville aldrig delta i kyrkans ungdomsgrupp eftersom hon var rädd för att bli mobbad. Men efter att ha gått kursen om kommunikation och ledarskap fick hon nytt självförtroende.
– Nu vet jag att jag kan, och jag vill ställa upp i kommunalvalet i framtiden, säger hon.

Så jobbar vi: Demokratiinsatser handlar om att skapa en god demokratisk kultur och öka tolerans, deltagande och jämlikhet samt arbeta mot diskriminering. PMU:s partner stärker det civila samhället bland annat på gräsrotsnivå och tränar människor i att själva kräva sina rättigheter. De bedriver ofta opinionsbildning genom att till exempel skapa samhällsdebatt och dialog om fred och konfliktförebyggande arbete. Det är även viktigt att arbeta för att samhället styrs utifrån demokratiska principer, så att korruptionen minskar, rättsväsendet fungerar och mänskliga rättigheter respekteras. 
En viktig del i arbetet är att vara en röst för de utsatta och fokusera på påverkansarbete och samarbete med myndigheter.

Vill du läsa om fler projekt? Ta mig till projektkatalogen!