Tid att söka praktikantplats

Emmy och Joel Swahn, medlemmar i Pingstförsamlingen i Enköping, åkte hösten 2013 ut till Sri Lanka för att delta i Fridsros arbete för utsatta barn.

– Många där hemma var imponerade över att vi vågade göra en sådan här grej, säger Joel Swahn, som uppmanar andra unga att inte tveka utan också ta chansen.

De berättar att det blivit en verklig ögonöppnare att få se verkligheten.
– Jag bär med mig en djupare förståelsen för vad pengar kan göra, både när man har dem och inte har dem, säger Joel Swahn.

– Jag ser det som en förmån att få lära mig om andra kulturer och det är nyttigt att utmana sig själv, säger Emmy Swahn som också bloggat för PMU.

PMU vill bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och samarbetspartner i andra länder genom praktikantprogrammet, för ett ökat engagemang i globala rättvisefrågor i Sverige.

Läs mer om praktikantprogrammet här