Togo

Förutom den utbredda fattigdomen i Togo så är kvinnorna och barnens situation särskilt svår. Kvinnan anses underställd mannen och trots att jämställdhet är inskrivet i lagen så respekteras den inte. Barnarbete och handel med barn förekommer och människor som lever med hiv/aids blir ofta utstötta från samhället. De utsatta grupperna behöver få möjlighet att höja sina röster och utkräva sina rättigheter för ett mer jämlikt samhälle.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Demokrati och fred, hälsa och jämställdhet.
Här arbetar vi: PMU:s samarbetspartner arbetar främst i de mest befolkade regionerna i de södradelarna av Togo närmast kusten (Maritime, Plateau, Central) men även längre norrut då man kan ta nytta av samfundets vidsträckta nätverk.
Så arbetar vi i Togo: Vi arbetar med att informera och stärka civilsamhället vad gäller demokrati och jämställdhet. Detta görs bland annat genom byutveckling som innehåller flera komponenter – mikrofinanser för kvinnor, alfabetisering och stöd till jordbruk. Kvinnorna får en större ekonomisk kapacitet , lär sig sina rättigheter och utkräver dem. Jämställdhet genomsyrar hela arbetet i landet.
Att öka medvetenheten och respekten för barns rättigheter sår högt upp på agendan. I Togo är barnens rättigheter lagstadgade – denna behöver bli mer känd för att få slut på barnmisshandel, trafficking och minska deras utsatthet.
Eva Skog handlägger våra projekt i Togo.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Jämställdhet på Togos landsbygd

Jämställdhet på Togos landsbygd

I Togo är kvinnornas situation svår och män och kvinnor anses inte likvärdiga – varken i lagen eller i det vardagliga livet. Genom projektet i Togos sydligaste region Maritime, eftersträvas en utveckling där kvinnogrupper, alfabetiseringsundervisning, mikrokrediter och större kunskap om jordbruk, tillsammans, stärker kvinnans status både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Målbilden är att kvinnor tjänar egna pengar, är en självklar och viktig del i samhällets uppbyggnad, att myndigheter tar sitt ansvar gentemot befolkningen, och att samhället genomsyras av jämställdhet.
Projekt: 31115011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Maritime (Togo) Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Togo Lomé Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer