Torkans offer i Kenya och Etiopien får stöd

I södra Etiopien, invid gränsen mot Kenya, planerar PMU:s partner, EMWACDO, en humanitär insats i Moyale distriktet. Det är en av den etiopiska pingströrelsens biståndsorganisationer som tillsammans med PMU och ytterligare tre utländska organisationer som gått samman för att bistå människor som drabbats av den svåra torkan. Organisationen EMWACDO har i sin tur gått samman med sex andra nationella evangeliska biståndsorganisationer för att kunna göra en effektiv insats i landet.

Den humanitära insatsen riktar sig till mellan 5-8 000 människor och är uppdelad i två faser. Den första akuta delen kommer att förse människor med mat för deras överlevnad. Här ingår också akut hälsovård, främst för barn och gravida. Steg två är att långsiktigt stabilisera mattillgången för dessa människor som flytt från hus och hem. Fram till juni 2012 kommer de varje månad att få bland annat spannmål och matolja.

PMU:s partner FPFK i Kenya arbetar med en humanitär insats i de två länen Meru och Isiolo nordost om Nairobi mot Somalia. Många grupper i området har drabbats hårt av torkan, inte minst nomadbefolkningen som tvingats sälja eller förlorat stora delar av sin boskap. FPFK arbetar med stöd till cirka 1 700 personer. Det gäller särskilt utsatta människor så som undernärda barn och vuxna, hushåll som leds av kvinnor och barn, aidssjuka samt handikappade.

FPFK arbetar också för att stärka byarnas förmåga att klara av framtida torkkatastrofer genom utbildning om användning av grödor som bättre klarar av torka. Nomadbefolkningen får stöd för att bli mindre beroende av boskapsskötsel och istället finna andra inkomster så som att starta växtodling.

Bakgrund:
Den värsta torkan på 60 år har drabbat delar av Kenya, Etiopien, Somalia, Djibouti och Uganda. När regnen uteblivit har skördarna förstörts och boskap dött vilket lett till skenande matpriser. Det är stor brist på vatten och i vissa områden måste familjer gå upp till 15 km för att hitta vatten. FN uppskattar att cirka tio miljoner människor är drabbade och riskerar att svälta och att ett av fyra barn i regionen lider av akut näringsbrist.

Så kan du ge en gåva: www.pmu.se/torka