Treårsplan för Haiti ska ge skolor, utbildning och boende

Även om medias bevakning minskat så är behovet av stöd fortsatt stort i Haiti efter jordbävningen den 12 januari. Den amerikanska organisationen Convoy of Hope fortsätter sin insats för de drabbade invånarna, där man nu förmedlat över 8,2 miljoner måltider:

Ä Vi har bistått närmare en miljon människor i och runtom Port au Prince med livsuppehållande mat och vatten, berättar organisationens ledare Hal Donaldson. Många av Haitis invånare lider fortfarande och behovet av mat, rent vatten och ett fungerande boende kommer att finnas kvar länge.

Över 2 000 vattenrenare har installerats i bland annat skolor och hem. Dessutom finns två större vattenreningssystem på plats, varigenom närmare 60 000 liter vatten kan förmedlas dagligen.

PMU InterLifes samarbetspartner, en humanitär organisation inom den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God, har verkat i landet i tre år. Nu fokuserar man på framtiden genom en treårsplan, som PMU InterLife är med och delfinansierar.
Ä Som organisation förbinder vi oss att möta såväl omedelbara som lågsiktiga behov, säger Kary Kingsland, en av ledarna inom det humanitära arbetet.
Efter katastrofen pågår en migrationsprocess inom landet där över 700 000 invånare flyttat ut ur huvudstaden till andra delar av landet. Convoy of Hope planerar att bistå i denna situation på sex olika områden.

Man kommer att satsa på koordinering av transport och logistik och fortsätta att distribuera akut bistånd såväl som medel för återuppbyggnad. I planen ingår att utöka matbespisningen för barn till 45 000 behövande och att distribuera och installera 6 000 vattenreningssystem som tillsammans har en kapacitet på närmare fyra miljoner liter rent vatten per dag. I arbetet för återuppbyggnad ingår också att utbilda invånare som tvingats flytta, inom jordbruk och rening av vatten. Att förmedla tillfälligt boende liksom att bygga upp skolor och andra hus står också på agendan.