Tro, hopp och kondomer – när sekulära Sverige möter en religiös omvärld

En rykande kopp nybryggt kaffe, strålande sol, en femstjärnig panel och ett seminarietält fyllt till bredden av människor. Morgonseminariet Tro, Hopp och Kondomer som PMU arrangerade tillsammans med Läkarmissionen och RFSU under almedalsveckan 2018 kunde knappast haft en bättre start. Och nog kändes det som att samtalet inte stannade vid ett enhälligt konstaterande att religiösa aktörer är viktiga i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), utan lyckades nå djupare gällande trons verkliga inflytande över möjlighet till samhällsförändring.

Först ut var seminariets stora dragplåster Dr Denis Mukwege, chefsläkare och gynekolog vid Panzisjukhuset i DR Kongo, som inledde med att berätta om svårigheterna och framgångsfaktorerna med att diskutera familjeplanering i sitt hemland. Han betonar bland annat hur viktigt det är att känna till den kontext man befinner sig i när man pratar om dessa komplicerade frågor.

– Är du på en plats där mödrahälsovården är dålig och barnadödligheten hög kan en mamma få fem barn och ändå förlora alla fem. Säger du då till en kvinna i en sådan kontext att hon bara ska skaffa sig tre barn kan hon tro att du ber henne säga upp sina möjligheter till en säker framtid, säger Dr Mukwege.

Josephine Sundqvist från Svenska Kyrkan satte ljus på religionens bredd och betydelse i världen och spräckte hål på mångas föreställning om ett Europa som centrum till dagens globala kristendom. Istället fick åhörarna förstå att det är länder som Brasilien, Indonesien och Etiopien som idag står för de största världsreligionerna – länder som också står inför de största utmaningarna när det kommer till SRHR-frågor. Därför behöver vi komma på nya sätt för hur vi ska jobba med de betydelsefulla, religiösa aktörerna så vi inte inte bara plockar ”de lågt hängande frukterna” menar Josephine.

Carin Jämtin, Generaldirektör på Sida, svarar med att det är lättare att hitta lokala trosbaserade organisationer att jobba tillsammans med än globala, och syftar på hur USA går i spetsen för att minska SRHR-arbetet i världen. Hon betonar också hur de lokala organisationerna oftast lyckas bättre med att hitta sätt att arbeta med SRHR i konservativa och otillgängliga samhällen och att det därför är med dem vi behöver söka partnerskap med.

Samtalet tog en djupdykning då Denis Mukwege berättar vad tron betyder för honom, både i sitt yrkesliv men även på ett personligt plan. Det följdes upp av Josephine som tog ett exempel ur sin studie Beyond an instrumental approach to religion and development och berättar hur man tidigare missat den förändringsfaktor som religion för med sig i ett samhälle utan istället fokuserat på det unika nätverk och infrastruktur som trosbaserade organisationers innehar.

– Om man kollar på den roll och den legitimitet religiösa aktörer har i samhället, så är den enorm! Och det är på gott och ont. Religiösa ledare har väldigt mycket makt, ibland mycket mer än folkvalda politiker, och om vi bara får dem ombord och kan bygga effektiva partnerskap tillsammans kommer det ha ett positivt inflytande över värderingar, attityder och beteenden, säger Josephine.

RFSU:s ordförande Hans Linde tydliggjorde hur viktigt det är att organisationer som jobbar inom SRHR samarbetar och lär av varandra för att inte riskera att uppfinna hjulet gång på gång.

– Vi är många organisationer som jobbar med detta, både i Sverige och utomlands och alla sitter i våra respektive organisationer och tar fram strategier för hur vi ska jobba med detta på varsitt håll. Vi borde bli bättre på att föra ännu mer dialog med varandra, säger Hans Linde.

Och att organisationer som arbetar med SRHR, oavsett trosbaserad eller sekulär, behöver nya samarbeten och mer innovativa partnerskap är en av slutsatserna som samtliga deltagare i panelen betonar under samtalet.

Josephine avslutar med att poängtera att det också måste till mer forskning på området och uppmanar Sida att satsa mer resurser, personal och tid för att ta fram användbara verktyg som organisationerna som arbetar med SRHR kan använda.

– Detta är absolut ett råd jag kan ta vidare och jag ser fram emot inbjudan från Svenska kyrkan för att diskutera detta vidare, säger Carin Jämtin med ett något tveksamt leende. .

Text: Matilda Häggblom
Bild: Mikael Jägerskog

 Vill du se seminariet i sin helhet? Här kan du kolla på det i efterhand.