Tusentals översvämningsdrabbade har biståtts med mat i Sri Lanka

Följderna efter översvämningarna i Sri Lanka är fortfarande högst kännbara. Över en miljon invånare har drabbats av katastrofen och hundratusentals har blivit hemlösa.

Samuel Wänglöv arbetar för PMU:s samarbetspartner Fridsro på plats i Sri Lanka. Han rapporterar att regnskurarna blir allt färre och att solen börjat titta fram, men framtiden ter sig osäker för många drabbade familjer.

Ä Den hjälp vi fått från PMU har varit grund till det arbete vi på Fridsro kunnat göra. Pengarna vi fått har gått främst till matpaket beräknade för en familj på 3 – 6 medlemmar i 4 – 7 dagar och vi har återvänt till platser för att ge fler matpaket, säger Wänglöv.

PMU:s humanitära insats har bistått över 1500 familjer. Genom den insamling som snabbt startades, kunde den finansieras med 429 000 kronor i egna medel.

Wänglöv berättar att han personligen varit med och delat ut mat och vatten till över 17 000 drabbade personer, och att hjälpen varit oumbärlig för dem.

Ä Det problem som ligger framför nu är att när vattnet väl flutit undan, vilket beräknas ta några veckor, så vet människor inte vad de återvänder till, hur stor skada vattnet gjort. De mest akuta behoven är ännu mat och rent vatten, människor bor fortfarande kvar i skolbyggnader och de få butiker som ligger i närheten har inte fått varuleveranser på snart fyra veckor.

Det handlar om fattiga och utsatta människor som redan tidigare drabbats hårt av naturkatastrofer och krig och som än en gång sett sin tillvaro raseras.

Ä Jag har varit i Fridsros arbete under många år nu, och vi har hjälpt utsatta människor förr. Men jag upphör aldrig att förvånas av hur mycket något litet kan betyda. I detta fall har det varit något som är så självklart för oss – mat. Och det har varit mycket känslosamt att se tårarna hos de äldre människorna när vi kommit.

Nyligen gjorde ett team på 25 personer, bestående av doktorer, sjukvårdspersonal och medarbetare från Fridsro en resa till Vaddayan i nordöstra Sri Lanka. På vägen dit mötte de familjer med många barn som flytt från sina översvämmade hem. De tvingades också ta en omväg, då dammar brustit i området och vägarna var borta, men nådde slutligen fram.

Ä När man träffar dessa människor så är det väldigt trötta ansikten som möter en, det märks att de är oroliga och knappt sover, berättar Samuel Wänglöv.

Samtidigt beskriver han deras glädje över att bistås:

Ä Jag är väldigt tacksam att få vara här nere och försöka göra en skillnad i människors liv, säger han.

Så här kan du hjälpa Sri Lanka:

– Ge 50 kr genom att SMS:a PMU Srilanka till 72 930
– Ge din gåva direkt via hemsidan
. Klicka här