UKIAMKA i bön och handling för Kongo

UKIAMKA:s ledare har denna vecka under tre dagar mötts för att fördjupa samarbetet med varandra och med svenska församlingar. I nätverket ingår pingströrelser i Öst- och Centralafrika med sin grund i nordisk pingstmission, som tillsammans har cirka 5 miljoner medlemmar.

– Ledarna hade många frågor på agendan och huvudfokus var bibelsamtal och relationsbyggande, berättar Niclas Lindgren, direktor för PMU och med under dagarna i Arusha. Man tar också på största allvar nätverkets uppdrag att ge varandra stöd i svåra situationer.

Tidigare har nätverket bland annat agerat gemensamt för en fredlig process i Sudan inför folkomröstningen om landets delning, och i östra Kongo, för behovet av fred och säkerhet. Framför allt har man lyft kvinnornas utsatta situation i konflikten som råder.

Kongo lyftes nu åter och Cepacs:s fyra delegater i konferensen gav löpande uppdateringar från telefonsamtal med pastorer och andra på plats där gerillan drog fram.

– Förbön för situationen och landet följdes av beslut om UKIAMKA:s stöd och engagemang. Ledarna i alla länder enades om att utlysa januari nästa år till en gemensam bönemånad för landet och att de ska utnyttja sina egna politiska kontakter i respektive länder för att trycka på i Kongofrågan, berättar Niclas Lindgren.

Lindgren framhåller styrkan i samarbetet mellan så stora kyrkor, som har örat mot marken och genom sina vida nätverk kan mobilisera och agera ända upp på politisk nivå för att påverka skeenden och beslut.

– Vi behöver nu från Sverige ge allt det stöd vi kan, både till Cepac och andra i aktörer i DRK, och till våra partner i kringliggande länder, så att de spelar den roll de kan för förändring, fred, försoning och rättvisa, säger Niclas Lindgren.

I UKIAMKA ingår Tanzania, Kenya, Uganda, Sydsudan, Rwanda, Burundi och DR Kongo. Etiopen är på väg in.

Fotnot: Hundratusentals kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp i DR Kongo, i den konflikt som pågår sedan långt tillbaka. I dag på Internationella dagen för avskaffande av våldet mot kvinnor, lyfts de och andra utsatta kvinnor i världen. Läs ett uttalande från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i dag här