UNESCO-pris till alfabetiseringsprojekt

Pentecostal Church of Rwanda, ADEPR, har över 3000 alfabetiseringscenter runtom i landet där vuxna lär sig läsa, skriva och räkna. Inom projektet finns också 48 center där olika yrkeskunskaper lärs ut.

Priset, som kallas “King Sejong Literacy Prize” gick till ADEPR för dess omfattande och hållbara arbete för utveckling, på basis av kunskap och respekt för mänskliga värden, inklusive varje persons rätt till kvalitativ utbildning.

Priser tilldelades också program inom samma område i Colombia, Bhutan och Indonesien.

Under de senaste tre åren har minst 75 000 personer klarat examen i alfabetisering, genom de projekt som PMU:s samarbetspartner genomför i olika länder. Därmed har de fått ökade läs-, skriv- och räknekunskaper som de använder i det dagliga livet.