Unikt samarbete mellan PMU och Nordkorea

-Vi arbetar nu vidare med nya idéer om hur ett fortsatt samarbete kan se ut, säger Lennart Nolvall, programhandläggare för humanitära insatser på PMU.

PMU inledde sitt samarbete med Nordkorea 1995 då landet genomgick en svår svältkatastrof. I mars 1999 övergick PMU till ett långsiktigt arbete med stöd till flera jordbrukskooperativ för att utveckla odlingen av grönsaker och potatis. I mars 2012 avslutas det senaste fyraårsprojektet som finansierats av Sida.

Som en av få utländska organisationer har PMU arbetat i Nordkorea. De senaste tre åren har Markel Sundeen varit PMU:s representant i landet:
Ä De Koreaner som jag mött är mycket gästvänliga och stolta över sitt land och dess traditioner. De har ofta varit intresserade av hur vi har det i Sverige och andra delar av världen. Även om den officiella framtoningen ofta kan vara allvarlig så har man nära till en glad samvaro med skratt och skoj, berättar Markel Sundeen.

– De senaste fyra åren har vi arbetat med sex jordbrukskooperativ med omkring 15 000 invånare. Kooperativen finns i låglandsområden med varma somrar och här finns förutsättningar för en god potatisskörd på somrarna. Skördarna från detta område är mycket betydelsefull för befolkningen i ett land där tillgången till livsmedel är otrygg.
-Under förra året byggde vi exempelvis enklare potatislager och växthus för att höja kvaliteten och volymen på utsädespotatisen, berättar Markel Sundeen.

Viktiga delar i projektet har under åren varit utbildningsinsatser, traktorinköp, utvecklings av maskinverkstäder och stöd till potatisodling genom bland annat gödningsmedel och utsäde.

Det var osäkert om Sida skulle förlänga stödet till Nordkorea ytterligare ett år. När PMU fick ett sent besked om möjlighet till förlängning gjordes bedömningen att det skulle vara svårt att med kort varsel kunna rekrytera ny projektpersonal och uppnå PMU och Sidas krav. Därmed kunde arbetet inte fortsätta i nuvarande form. Det är nu en öppen fråga hur samarbetet med Nordkorea ska se ut i framtiden.

-Jag hoppas att PMU kommer att hitta nya vägar till ett samarbete i Nordkorea. För jag vet att vårt arbete har varit ett steg i rätt riktning för att öka tillgången till mat i landet, konstaterar Markel.

Fotnot: 11 miljoner kronor har Sida/PMU gett i stöd till jordbruksprojektet i Nordkorea de senaste fyra åren.