Upprop för fred i Sydsudan

Nikodemus Nameca från PMU:s partner Across på plats i Kaloreng, Sydsudan. Foto: Annelie Edsmyr.

Sydsudan är ett av världens fattigaste länder och har dessutom lidit hårt av inbördeskrig sedan självständigheten 2011. Trots att det finns ett fredsavtal följs det inte i praktiken. Nu har flera organisationer i landet, bland annat Sydsudans kristna råd (SSCC), kommit med ett upprop för fred, säkerhet och stabilitet. Tillsammans med Act Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen står PMU med i kampanjen #SouthSudanIsCalling. All blodspilla måste upphöra. 

Tiotusentals har dödats och miljoner drivits på flykt i inbördeskriget i Sydsudan. Därför knöts stora förhoppningar till det återupptagna fredsavtalet för ett år sedan. Men våldet har fortsatt mellan olika etiska grupper och fattigdomen har fortsatt att eskalera. För att uppmärksamma situationen har Sydsudans kristna råd (SSCC), Sydsudans Kvinnokoalition för fred (SSWCP) och Sydsudans civilsamhällesforum (SSCSF) genomfört en tio dagars samling för fred i Sydsudan. Uppropet om fred är riktat till landets ledare att förstärka upprättandet av fred säkerhet och stabilitet. Organisationerna är djupt bekymrade över att situationen inte förbättras.

Krisen i Sydsudan får inte glömmas bort. PMU vill stötta lokala krafter i arbetet för fred och försoning i Sydsudan och har därför under längre period samarbetat med den lokala organisationen Across som genomför både humanitära akuta insatser och långsiktiga utvecklingsprojekt.

– Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, matosäkerhet och konflikter. Across har ett omfattande arbete där utvecklingsinsatser, såsom möjligheten att förbättra sina jordbruksmetoder, ger effekt inom fred och försoning. När man hjälper familjer och samhällen att få bättre jordbruksmetoder så leder det inte bara till högre inkomst och förbättrad nutrition utan det minskar också konflikter. Lokalsamhällen kan då börja samarbeta mot gemensamma mål istället för att strida, säger Malin Canslätt, regionledare för Afrikas horn på PMU.

Att arbeta med fattigdomsfrågan och konfliktfrågan parallellt är därför av stor vikt. I PMU:s projekt kopplade till Across kan man se att ett hållbart jordbruk också minskar våld och dödande kopplat till exempelvis boskapsstöld. Även andra sociala problem såsom barnäktenskap kopplat till fattigdom kan då bekämpas.

Tillsammans med Act Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen uppmanar PMU genom kampanjen #SouthSudanIsCalling att det internationella samfundet agerar för att sätta större press på ansvariga i Sydsudan att genomföra fredsavtalet.

PMU