Upprop mot fler avräkningar i biståndsbudgeten

Tolv samfund och biståndsorganisationer har idag gått ut med ett upprop i tidningen Dagen där man uppmanar församlingar och privatpersoner att maila finansdepartementet och uttrycka sin oro över regeringens utredning kring om man kan göra ytterligare avräkningar i biståndsbudgeten för att finansiera svenskt flyktingmottagande. I dagsläget används var femte biståndskrona för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. Men efter att Migrationsverket nyligen höjde sin prognos för antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige, gav finansdepartementet UD i uppgift att undersöka vad en 60-procentig avräkning skulle kunna innebära för svenskt bistånd. Katastrofala följder, varnar Sida för, som gjort en beräkning över hur människor världen över skulle påverkas.

Organisationerna som står bakom uppropet underskattar inte att Sverige befinner sig i en utmanande situation och är för ett humant och asylvänligt mottagande, men anser att en redan utsatt grupp inte bör ställas mot en annan. Istället anser man att pengar bör gå att få fram från andra budgetområden.
Mycket av det bistånd som idag går ut till projekt runtom i världen, bidrar till att förebygga konflikter och flyktingströmmar. Man menar därför att det vore mer logiskt att istället utöka antalet biståndsinsatser.

Uppropet som kom ut idag är viktigt och tiden är knapp för att kunna påverka regeringen, eftersom beslut ska fattas redan på måndag, den 9 november.
Flera biståndsaktörer agerar nu gemensamt för att trycka på, och PMU har även varit med och skickat ut ett brev till allianspartierna för att visa på sin oro.

Följande kyrkor och biståndsorganisationer står bakom uppropet:
Niclas Lindgren, PMU
Daniel Grahn, Erikshjälpen
Johan Lilja, Läkarmissionen
Gunnel Axelsson Nycander, Svenska kyrkan
Eva Christina Nilsson, Svenska Missionsrådet
Bo Forsberg, Diakonia
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Daniel Norburg, EFK
Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Stefan Holmström, EFS
Pelle Hörnmark, Pingst ffs
Urban Ringbäck, Smyrna Göteborg

Om du delar vår oro, skicka gärna in denna text till finansdepartementet (Att:
Finansministern Magdalena Andersson), för att påverka regeringen i deras beslut
gällande budgeten för 2016 (finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se):

Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga,
och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest
utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom
Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att
avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig
neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta,
och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans
med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för
flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige.

Läs mer här:

Upprop

Minskat bistånd riskerar skapa fler flyktingar

Behåll biståndet Ä inför värnmoms

Kostnaden för flyktingvågen kan halvera svenskt bistånd