Urholkat bistånd ett svek mot utsatta

“Det bör vara en självklarhet för varje land som vill leva upp till idealen om mänskliga rättigheter att hjälpa dem som drabbas av krig och katastrofer. Enbart en bråkdel av alla som flyr lyckas dock ta sig till EU och Sverige, medan exempelvis Turkiet nyligen tog emot över 100 000 flyende människor från grannlandet Syrien under en och samma dag. Vi vet att Sverige vinner på att vara ett öppet land, men är övertygade om att vi samtidigt kan ha ett generöst bistånd.

I budgetarbetet för 2015 planerade alliansregeringen, enligt uppgifter, att flytta hela 8,1 miljarder eller 21 procent av biståndet till Migrationsverket. Det är en dramatisk ökning från förra årets 4,7 miljarder och skulle motsvara var femte biståndskrona. Sverige skulle då bli världsledande i att använda biståndet för att finansiera flyktingmottagande. Vi hoppas att den inkommande regeringen inte kommer använda biståndet så eftersom det är ett tankemässigt dubbelfel, eller till och med trippelfel.”

Det skriver Niclas Lindgren, PMU, Bo Forsberg, Diakonia, Elisbeth Dahlin, Rädda Barnen och Kristina Henschen, LO-TCO i Debattartikeln.

Längre fram i den framhåller de att det inom EU inte finns något annat land som kommer i närheten av Sveriges stora avräkningar för flyktingmottagande.

“Av de drygt 10 miljarder dollar som EU-länderna tagit från biståndet för att betala inhemsk flyktingmottagning mellan 2007 och 2012 har Sverige ensamt stått för 25 procent. Länder som exempelvis Irland och Australien väljer att inte alls finansiera sitt flyktingmottagande med bistånd. Tyskland, som exempelvis är det land som tagit emot det största antalet syriska flyktingar i Europa, använder 0,6 procent av sin biståndsbudget till flyktingmottagande. Vi befarar en utveckling där svensk biståndspolitik rör sig mot ett blocköverskridande samförstånd där det anses acceptabelt att urholka biståndet.

Vi utmanar den nya regeringen att visa öppenhet gentemot dem som söker sin tillflyktsort i Sverige: lev upp till våra åtaganden om asylrätten men låt inte världens fattigaste och mest utsatta betala notan. Vi är övertygade om att det finns ett folkligt stöd för att både ta emot flyktingar i nöd och samtidigt ha ett generöst bistånd. Vi kan aldrig sätta dessa två prioriteringar mot varandra.”

Läs hela artikeln på SvD Opinion