”Utan pengar och mat är det svårt att leda”

– Genom att stärka kvinnor och möjliggöra så att de kan starta sina egna småföretag, kan vi också uppmuntra dem att bli ledare. När man inte har pengar och mat, är det svårt att vara ledare, det säger Emily Mayiani, ansvarig för kvinnoarbetet inom Free Pentecostal Church i Kenya. Tillsammans med pastorn Florence Kashaa är hon på Sverigebesök.

Emily Mayiani och Florence Kashaa är på Sverigebesök. De skulle ha talat på Pingsts årliga konferens Sänd som nu blivit inställd. De är båda ledare inom sitt samfund FPFK i Kenya som är PMU:s sedan många år partner i landet. FPFK bedriver också biståndsarbete på olika håll i Kenya med stort fokus på att stärka kvinnor. Förra året ordnade FPFK för första gången en nationell kvinnokonferens. Samfundet har mer än 100 000 kvinnliga medlemmar och till konferensen kom 1200 av dem inresande från olika håll.
– Vi hjälper kvinnor att förstå sin position och sitt värde, säger Emily Mayiani som anser att kenyanska kvinnor tar ett stort ansvar för familjen, men sällan får del av de ekonomiska resurserna.
Trots att jämställdhetsarbetet i Kenya gått framåt och allt fler kvinnor har ledande positioner, utbildning och en egen inkomst, så är skillnaderna inom landet stora. Många kvinnor, inte minst på landsbygden lever fortfarande väldigt utsatt och sårbart. Där ser Emily och Florence ett stort behov av att på olika sätt stärka kvinnorna. Genom att undervisa om ledarskap och utbilda kvinnor om hur de kan förbättra sina försörjningsmöjligheter är FPFK med och stärker kvinnliga medlemmar inom sitt nätverk.
– I Narok där jag är pastor har vi en självhjälpsgrupp för att stärka oss kvinnors ekonomi. Är man inte stärkt är det också svårt att bli ledare, säger Florence Kashaa.
Vilka utmaningar möter ni inom den egna organisationen att uppmuntra kvinnligt ledarskap?
– Det har varit svårt eftersom det inte varit accepterat inom vår kultur med kvinnligt ledarskap, detta har i sin tur påverkat kyrkan, förklarar Emily.
Men sedan hon började jobba aktivt som ledare för kvinnoarbetet inom FPFK har hon sett stor förändring.
– Kvinnor har förstått att de har en plats i samhället och ett mandat att uppfylla. Men min dröm är att den dagen jag lämnar mitt jobb inom kyrkan, så ska vi kvinnor ha fått vår röst hörd.

* PMU gav stöd till 2019-års kvinnokonferens och stödjer kvinnliga projektledare inom FPFK:s utvecklingsarbete som bland annat driver arbete mot könsstympning och för ett mer jämställt samhälle.

(Bilden är från ett anti-könsstympningsprojekt bland massajerna som drivs av FPFK).

MATILDA NYAMAI