Utmaningar och nya insikter i Addis Abeba

Under gårdagen var bikupediskussionerna igång mest hela dagen. Det kunde handla om tron som en motkultur, om spänningen mellan evangelisation och utvecklingsarbete, och om vilka möjligheter nutidens stora utmaningar som klimatförändringar, egoism och materialism innebär.

Då var temat Globala utmaningar och identitet och pingstföreståndare Pelle Hörnmark inledde dagen med bibelstudium kring vår identitet i Kristus och vikten av att vara rotad i tron.

I dag har temat varit Tro och rättfärdighet och inledare var Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia Stockholm, som bland annat talade om hur alla människor är lika inför Kristus och etniska skillnader därför är irrelevanta, och att implementeringen av detta också innebär jämlikhet mellan man och kvinna.

Därefter presenterade forskarna Josehine och Johan Sundvist ett förslag till en holistisk syn på tro och utvecklingsarbete, där relationen till Gud, människors fysiska, psykiska och andliga välbefinnande, liksom varsamhet med naturresurserna hör ihop. De visade också på hur ett paradigmskifte skett i den akademiska världen när det gäller att räkna in människors religiösa övertygelse som en viktig komponent i ett samhälles utveckling.

Doktor Isaiah Dau från Sydsudan talade om hur tron är en drivkraft för utveckling och hur Jesus själv är ett exempel för oss på ett holistiskt tänkande. Han predikade, han helade och han mättade.

Deltagarna har också fått en orientering i framväxten av mänskliga rättighetsdokument av olika slag , liksom om det nya rättighetstänkande som i dag krävs för att Sida ska bidra med medel till utveckllingsarbete.

När diskussionerna går igång runt borden är ljudnivån hög i rummet och många olika aspekter på frågorna kommer fram under de korta redovisningarna som följer. Under dem har det till exempel visat sig att frågan kring kvinnors ställning är brännande, liksom att det tar tid när man ska vrida utvecklingsarbete från ett välgörenhetsperspektiv till ett rättighetsperspektiv.

Under eftermiddagen fick också deltagarna också möjlighet till en guidad tur runt i Afrikas huvudstad, där Afrikanska unionen också möts den här veckan.

I går kväll besökte en kyrkokör konferensen och gav prov på traditionell etiopisk lovsång, som visade sig vara både högljudd och dramatisk.