Utrikesministern lovar trycka på för rättvisa i DR Kongo

Idag besvarade utrikesminister Margot Wallström (s) en interpellation från riksdagsledamot Roland Utbult (kd) om hur Sverige planerar agera i frågan kring den politiska instabilitet som råder i DR Kongo. 

DR Kongo befinner sig i en politiskt instabil situation. Det val som var planerat i november blir inte av. Den sittande regeringen håller sig kvar vid makten, trots att president Joseph Kabila redan suttit sina två lagstadgade mandatperioder. Presidenten kan enligt konstitutionen inte ställa upp i ytterligare ett val, men har försökt att ändra konstitutionen till sin fördel. Detta har bidragit till folkliga protester runtom i landet, som besvarats med brutalt våld från regeringssidan. När PMU:s partner dr Denis Mukwege från Panzisjukhuset i Bukavu i oktober besökte Sverige, påpekade han flera gånger denna orättvisa situation som uppstått i landet, även i ett möte med utrikesminister Margot Wallström.

I våras besökte Margot Wallström Kinshasa. Det var det första svenska utrikesministerbesöket på tretton år i landet. Wallström träffade representanter från regeringen, oppositionen och civilsamhället och uttryckte oro över den allvarliga utvecklingen vad gäller de mänskliga rättigheterna i landet. Hon uppmanade också regeringen att genomföra presidentval i enlighet med författningen och dess tidsramar. Sedan Wallströms besök har EU:s utrikesministrar vid två tillfällen antagit rådsslutsatser om DR Kongo. I en interpellation till utrikesminister Wallström (s) ställde Roland Utbult (kd) frågan hur Sverige kommer agera för att påskynda att EU genomför sanktioner mot enskilda individer i DR Kongo. Roland Utbult anser att EU inte utan motkrav kan vara en biståndsgivare när Kongos egna makthavare hotar både utvecklingen och demokratin i landet. Under tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen besvarades Roland Utbults fråga av utrikesminister Margot Wallström.
– EU kommer att använda alla tillgängliga medel, inklusive individuella restriktiva åtgärder mot dem som är ansvariga för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Roland Utbult undrade också hur Sverige kommer uppmana DR Kongo till att stärka dialogen med internationella samfundet enligt Cotonou-avtalet.
– I maj påtalade EU att DR Kongo måste uppfylla sina åtaganden i enlighet med konstitutionen och de avtal som landet har ratificerat, inklusive de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna i och med Cotonou-avtalet. Med denna utgångspunkt ville EU intensifiera sin dialog med regeringen i DR Kongo. I juni formaliserades detta önskemål med en uppmaning från EU till regeringen om att inleda politisk dialog på högsta nivå. Då denna förfrågan ännu inte besvarats upprepade rådet i oktober sin uppmaning till regeringen att snarast inleda en politisk dialog på högsta nivå, svarade Margot Wallström. Hon försäkrade att Sverige kommer fortsätta följa utvecklingen på nära håll.
– Regeringen kommer fortsatt att följa händelseutvecklingen noggrant via ambassaden i Kinshasa. Sverige kommer även aktivt delta i arbetet i FN:s säkerhetsråd under vårt medlemskap 2017-2018 för att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i landet.

PMU:s påverkansstrateg Maria Bard jobbar med frågor som rör DR Kongo och utvecklingen i landet. Hon tycker att utrikesministerns svar är lovande, men hoppas nu ord går till handling.
– Med det nya politiska läget i USA med Donald Trump som president som troligtvis inte kommer att prioritera internationella angelägenheter som man tidigare gjort, och framförallt inte agera så tydligt i mänskliga rättigheter genom att sätta press på totalitära stater genom bland annat riktade sanktioner mot nyckelpersoner nära president Kabila, så blir EU:s röst än viktigare i dessa frågor. Vi hoppas därmed att Sverige på olika sätt aktivt verkar för att trycka på för att EU ska agera kraftfullt till att gå från ord till handling.

Läs interpellationen här.

MATILDA HECTOR